Câu hỏi thảo luận trang 65 sgk Sinh học 9

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 65 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Quan sát hình 22 và trả lời các câu hỏi về NST
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

- Quan sát hình 22 a, b, c

- Hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Các NST sau khi bị biến đổi khác với NST ban đầu như thế nào?

  • Các hình 22a, b, c minh họa những dạng nào của đột biến cấu trúc NST?

  • Đột biến cấu trúc NST là gì?

Trả lời câu hỏi thảo luận SGK Sinh lớp 9 trang 65

1. Hình 22a: NST sau khi đột biến ngắn hơn NST ban đầu và bị mất đoạn H

Hình 22b: NST sau khi đột biến dài hơn NST ban đầu và có 2 đoạn B,C

Hình 22c: NST sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng đoạn B, C, D đã bị đảo vị trí.

2. Hình 22a: là đột biến mất đoạn (đoạn H)

Hình 22b là đột biến  lặp đoạn (đoạn B, C)

Hình 22c là đột biến đảo đoạn (đoạn B, C, D)

3. Đột biến NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM