Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 64 SGK sinh học 11: Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người...

Câu hỏi

 - Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người.

 - Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Bảng 15 : Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người

STT Bộ phận Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học
1 Miệng    
2 Thực quản    
3 Dạ dày    
4 Ruột non    
5 Ruột già    

- Ống tiêu hóa của một số động vật như giun đất, châu chấu, chim (hình 15.3→hình 15.5 có bộ phận nào khác với ống tiêu hóa ở người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Lời giải

- Kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Bảng 15 : Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người

STT Bộ phận Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học
1 Miệng x x
2 Thực quản x  
3 Dạ dày x x
4 Ruột non x x
5 Ruột già x  
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 64 SGK sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu