Câu hỏi thảo luận trang 61 SGK sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 61 SGK sinh 11: Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa.

Câu hỏi

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa:

□ A-  Tiêu hóa là quá trình làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

□ B- Tiêu hóa là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.

□ C- Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.

□ D- Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Lời giải

Đáp án D

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 61 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu