Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Xuất bản ngày 28/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 46 SGK lịch sử lớp 12, nội dung chính: Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 46 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời

Đáp án tham khảo

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:

- Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

- Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

- Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Bổ sung kiến thức về chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn có nhiều ảnh hưởng tới giai đoạn lịch sử này của nước Mĩ, vì vậy có nhiều kiến thức liên quan tới nội dung phần này. Mời các em học sinh cùng tham khảo một số câu hỏi mở rộng dưới đây cho câu hỏi thảo luận trang 46 sách Lịch sử 12.

Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B. Clintơn có gì giống với chiến lược toàn cầu?

A. Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

B. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

C. Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới, tiếp tục triển khai chiến lược toàn cầu.

D. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Đáp án: C

Trong chiến lược Cam kết và mở rộng. Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước?

A.    Tự do

B.    Bình đẳng

C.    Chủ quyền

D.     Thúc đẩy dân chủ

Đáp án D

Giải thích: Sau khi tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta tan rã (1991), chính quyền Mĩ đề ra Chiến lược Cam kết và Mở rộng với ba mục tiêu:

+ Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.

+ Tăng cường và khôi phục sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

+ Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác.

Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường:

A. ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.

B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

C. hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.

D. trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.

Đáp án: B

Giải thích: Về chính trị và đối ngoại, trong thập kỉ 90, chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng”. Trong đó, có mục tiêu: Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

A. Khống chế, chi phối được các nước tư bản đồng minh Tây Âu, Nhật Bản.

B. Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt.

C. Đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân trên thế giới.

D. Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là: Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược ‘Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. Sử dụng khẩu hiệu ‘thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

C. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

D. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

Đáp án: A

Phương pháp: loại trừ

Giải thích: Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ bao gồm 3 mục tiêu sau:

+ Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

+ Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

+ Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

***

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B. Clintơn.

Tiếp theo: Câu 1 trang 46 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM