Trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 sgk sinh học 9

Quan sát hình để trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 sgk sinh học 9 về những thành phần cấu trúc của NST

Đề bài:

Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Trả lời:

Hình 8.5 mô tả cấu trúc của nhiễm sắc thể đang ở kì giữa của quá trình phân bào

- Số 1 : Hai nhiễm sắc tử chị em hay hai crômatit được sinh ra do quá trình tự nhân đôi,

- Số 2 : Tâm động còn gọi là eo thứ nhất.  

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu