Trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 sgk sinh học 9

Quan sát hình để trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 sgk sinh học 9 về những thành phần cấu trúc của NST
Mục lục nội dung

Đề bài:

Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Trả lời:

Hình 8.5 mô tả cấu trúc của nhiễm sắc thể đang ở kì giữa của quá trình phân bào

- Số 1 : Hai nhiễm sắc tử chị em hay hai crômatit được sinh ra do quá trình tự nhân đôi,

- Số 2 : Tâm động còn gọi là eo thứ nhất.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X