Trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 79 sgk sinh học 9

Quan sát hình trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi liên quan đến sự hình thành của trẻ đồng sinh trong câu hỏi thảo luận số 3 trang 79 sgk sinh học lớp 9

Đề bài:

Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau

- Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

- Tại sao trẻ sinh đôi cùng trứng đều là nam hoặc đều là nữ?

- Đồng sinh khác trứng là gì? Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác nhau về giới tính hay không? Tại sao?

- Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào?

Trả lời:

Sơ đồ a: 1 Trứng kết hợp với 1 tinh trùng tạo thành 1 hợp tử sau đó tách ra thành 2 phôi

Sơ đồ b: 2 trứng kết hợp với 2 tinh trùng tạo thành 2 hợp tử  và phát triển thành 2 phôi riêng biệt 

  • Đồng sinh cùng trứng là những đứa trẻ được sinh ra từ một hợp tử ban đầu do đó có cùng kiểu gen nên bao giờ cũng cùng giới.
  • Đồng sinh khác trứng là trường hợp đồng sinh mà những đứa trẻ sinh được sinh ra từ  các hợp tử khác nhau.
  • Những đứa trẻ sinh khác trứng khác nhau có thể cùng giới hoặc khác giới . Vì những đứa trẻ đồng sinh khác trứng được sinh từ các trứng và tinh trùng khác nhau nên kiểu gen của chúng không giống nhau
  • Đồng sinh cùng trứng và khác trứng là khác nhau cơ bản là ở nguồn gốc của phôi là từ một hay nhiều hợp tử khác nhau.

doctailieu.com
Back to top