Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 29, Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi , Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi

Dựa vào kiến thức đã học và hình 6, hãy nhận xét về đặc điểm địa hình Việt Nam

Bản đồ địa hình Việt Nam
 

Lời giải chi tiết

- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

 + Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

 + Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

 + Địa hình nước ta có cấu trúc được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại, tạo nên sự phân bậc rõ nét  theo độ cao, thấp dân từ tây bắc xuống đông nam.

 + Địa hình nước ta đa dạng bao gồm: đồi núi : núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa...

 + Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc-đông nam và vòng cung.

- Địa hình nước ta mang  tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

- Địa hình nước ta chịu tác động mạnh mẽ của con người.

doctailieu.com
Back to top