Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 sgk sinh học 9

Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein như thế nào sẽ được trả lời trong câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 sgk sinh học 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4

Bảng 40.4. Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein


Trả lời:


Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X