Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 116 sgk sinh học 9

Quan sát hình trong sách giao khoa để tóm tắt các quy luật di truyền...
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.1

Bảng 40.1: Tóm tắt các quy luật di truyền


Trả lời:

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.1Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X