Câu hỏi thảo luận Bài 17 SGK Địa lí 8

Gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), trang 58 - 60 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8.

Câu 1 trang 58

Quan sát hình 17.1, cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam?

Trả lời

-    Năm nước đầu tiên tham gia hiệp hội các nước Đông Nam Á: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-go-po, Phi-líp-pin.

-    Những nước tham gia sau Việt Nam: Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia.

Xem thêm: Bài 1 trang 61 SGK Địa lý 8

Câu 1 trang 59

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Trả lời

-    Vị trí gần gnhau, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.

-    Truyền thống văn hóa, sản xuất nhiều nét tương đồng.

-    Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.

Câu 1 trang 60

Từ đoạn văn trên em hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các ASEAN la gì? Hãy liên hệ với thực tế đất nước, nêu thêm một vài ví dụ về sự hợp tác này.

Trả lời

* Lợi ích của Việt Nam:

-    Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, xuất khẩu lúa gạo và nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất.

-    Phát triển hành lang Đông-Tây xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển.

* Liên hệ thực tế:

-    Tạo điều kiện phát triển kinh tế đa quốc gia, nhiều tập đoàn có cơ hội phát triển.

-    Thu hút nguồn vốn đầu tư kinh tế, các quỹ khuyến học, phát triển con người,…

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM