Câu hỏi thảo luận 3 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh lớp 11: So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Câu hỏi:

Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Hình 12.2 câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 sgk sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 52 sgk Sinh học 11

- Hiệu quả năng lượng của quá trình hô hâp hiếu khí khi phân giải 1 phân tử glucôzơ là 38 ATP .

- Hiệu quả năng lượng của quá trình lên men khi phân giải 1 phân tử glucôzơ là 2 ATP.

 Vậy hô hấp hiếu khí hiệu quả hơn lên men 38/2 = 19 lần.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận 3 trang 52 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu