Câu hỏi thảo luận 3 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh lớp 11: So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Hình 12.2 câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 sgk sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 52 sgk Sinh học 11

- Hiệu quả năng lượng của quá trình hô hâp hiếu khí khi phân giải 1 phân tử glucôzơ là 38 ATP .

- Hiệu quả năng lượng của quá trình lên men khi phân giải 1 phân tử glucôzơ là 2 ATP.

Vậy hô hấp hiếu khí hiệu quả hơn lên men 38/2 = 19 lần.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X