Nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu hỏi

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935).

Hướng dẫn trả lời

Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), có 13 đại biểu trong và ngoài nước.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 2 trang 97 sgk lịch sử lớp 12

- Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

- Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng, vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.

- Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

* Ý nghĩa:  Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, các tổ chức quần chúng …

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - có đáp án

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12: Nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935).

Bài tiếp: Câu hỏi 1 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM