Sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh

Xuất bản: 09/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK lịch sử 12: Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào ?

Câu hỏi

Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 93, 94, suy luận.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 2 trang 96 sgk lịch sử lớp 12

*Hoàn cảnh ra đời:

Ra đời sau biểu tình từ tháng 09/1930, tại Nghệ An ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu. Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê … thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

*Hoạt động cụ thể:

Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, bao gồm:

+ Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

+ Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.

* Văn hóa, xã hội: xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ vững, biết đoàn kết giúp đỡ nhau.

⟹ Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào 1930-1931.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - có đáp án

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 96 SGK Lịch sử lớp 12: Sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 3 trang 96 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM