Câu hỏi thảo luận trang 84 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 84 SGK sinh 11: Quan sát hình 19.4. sau đó trả lời các câu hỏi sau

Đề bài
Quan sát hình 19.4. sau đó trả lời các câu hỏi sau:
-   Vận tốc máu biến động như thế nào trong hệ mạch?
-  So sánh tổng tiết diện của các loại mạch.
- Cho biết mối liên quan giữa vận tốc máu và tổng tiết diện mạch

câu hỏi thảo luận 2 trang 84 sgk sinh 11

Lời giải
Trong  hệ mạch, vận tốc máu giảm dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch. Vận tốc máu thấp nhất ở mao mạch và tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ.

Trong hệ mạch, tổng tiết diện tăng dần từ động mạch chủ tới tiểu động mạch. Tổng tiết diện lớn nhất ở mao mạch. Trong tĩnh mạch tổng tiết diện giảm giần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ.

Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch. Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện tăng dần nên tốc độ máu giảm dần. Mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên máu chảy tốc độ chậm nhất. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện giảm dần nên tốc độ máu tăng dần.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 84 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu