Câu hỏi thảo luận 2 trang 37 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 37 SGK sinh 11: Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

Câu hỏi

Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

câu hỏi thảo luận 2 trang 37 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Hình dạng : Lục lạp có hình bầu dục có thể xoay bề mặt để tiếp xúc với ánh sáng

Cấu tạo : Lục lạp có cấu tạo màng kép , bên trong là khối cơ chất không màu gọi là chất nền stroma, có hệ thống các túi dẹt (có bản chất là màng tilacôit) xếp chồng lên nhau tạo thành các  grana nằm rải rác 

Hệ thống  màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng. Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp 

Chất nền (strôma) của lục diệp là nơi diễn ra các phản ứng của pha tối quang hợp. 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu