Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11: Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Câu hỏi

Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Lời giải

Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá cây. Lá cây có hình thái, cấu tạo giải phẫu thích nghi với chức năng quang hợp

- Đặc điểm giải phẫu, hình thái bên ngoài:

    + Lá có dạng bản, diện tích bề mặt lá lớn → Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tia sáng.

    + Trong lớp biểu bì lá có khí khổng giúp CO₂ khuếch tán vào bên trong lá.

- Đặc điểm giải phẫu, hình thái bên trong:

    + Lớp mô giậu dày chứa nhiều lục lạp nằm sát ngay mặt trên lá dưới lớp biểu bì trên.

    + Lớp mô xốp có các khoảng trống gian bào lớn (nơi chứa CO₂ cung cấp cho quang hợp).

    + Lá có mạng lưới mạch dẫn dày đặc giúp dẫn nước và muối khoảng đến từng tế bào để thực hiện quang hợp và vận chuyển các sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu