Nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng

Xuất bản: 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK lịch sử 12: Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Câu hỏi

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 sgk lịch sử lớp 12

1. Về kinh tế:

- Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

- Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

- Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

 2. Về chính trị:

- Xây dựng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 26

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK lịch sử 12 với nội dung trình bày nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM