Những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965)

Xuất bản ngày 17/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Câu hỏi

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1961 – 1965)?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167 để trả lời.

Trả lời
câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 sgk lịch sử lớp 12

1. Công nghiệp:

- Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%

- Công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo.

- Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

2. Nông nghiệp:

- Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

- Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

- Hệ thống thủy nông phát triển.

3. Thương nghiệp:

- Thương nghiệp quôc doanh được được ưu tiên phát triển, góp phần phát triển kinh tế.

- Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

4. Giao thông:

- Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được củng cố.

- Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế thuận lợi.

5. Giáo dục – y tế:

- Giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Xây dựng 6.000 cơ sở y tế, xóa bỏ nhiều dịch bệnh.

6. Nghĩa vụ hậu phương:

- Chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược, thuốc men.

- Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội đưa vào nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

Xem thêm: Trắc nghiệm sử 12 bài 21 - có đáp án

Trên đây là hướng dẫn làm câu hỏi thảo luận 2 trang 168 SGK Lịch sử 12 bài 21, nội dung câu hỏi: Những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965).

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM