Những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Câu hỏi

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1961 – 1965)?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167 để trả lời.

Trả lời
câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 sgk lịch sử lớp 12

1. Công nghiệp:

- Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%

- Công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo.

- Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

2. Nông nghiệp:

- Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

- Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

- Hệ thống thủy nông phát triển.

3. Thương nghiệp:

- Thương nghiệp quôc doanh được được ưu tiên phát triển, góp phần phát triển kinh tế.

- Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

4. Giao thông:

- Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được củng cố.

- Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế thuận lợi.

5. Giáo dục – y tế:

- Giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Xây dựng 6.000 cơ sở y tế, xóa bỏ nhiều dịch bệnh.

6. Nghĩa vụ hậu phương:

- Chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược, thuốc men.

- Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội đưa vào nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

Xem thêm: Trắc nghiệm sử 12 bài 21 - có đáp án

Trên đây là hướng dẫn làm câu hỏi thảo luận 2 trang 168 SGK Lịch sử 12 bài 21, nội dung câu hỏi: Những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965).

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Cập nhật ngày 17/04/2020 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM