Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). 

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. 

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 sgk lịch sử lớp 12

- Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

- Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

⟹ Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu