Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945).

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 sgk lịch sử lớp 12

- Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

- Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

⟹ Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 119 bài 16 SGK Lịch sử lớp 12: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945) được Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM