Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). 

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. 

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 sgk lịch sử lớp 12

- Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

- Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

⟹ Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 119 bài 16 SGK Lịch sử lớp 12: Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945) được Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 12

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu