Sự phục hồi của trong trào cách mạng nước ta trong những năm 1932 – 1935

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK lịch sử 12: Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Câu hỏi

Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 sgk lịch sử lớp 12

Hoạt động khôi phục phong trào nước ra rất phong phú về hình thức và nội dung:

-  Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng. Một số đảng viên hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan trở về nước họat động.

- Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng một số đảng viên cộng sản hoạt động ở trong và nước ngoài tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.

-  Tháng 6/1932: Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đòan thể cách mạng của quần chúng.

- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra mạnh mẽ, phong trào đấu tranh của quần chúng như Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách báo …

- Cuối 1933, tổ chức Đảng dần hồi phục và củng cố.

- Cuối 1934 đầu 1935, các Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được lập lại.

- Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được hồi phục.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - có đáp án

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12: Sự phục hồi của trong trào cách mạng nước ta trong những năm 1932 – 1935.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 2 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM