Câu hỏi thảo luận 1 trang 54 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ô xi đối với hô hấp của cây.

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 54 sgk Sinh học lớp 11

Vai trò của ô-xi đối với hô hấp của cây:

Có ôxi mới có hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khí bảo đảm cho quá trình phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp giải phóng ra CO2 và nước, tích lũy nhiều năng lượng hơn so với phân giải kị khí.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X