Câu hỏi thảo luận 1 trang 54 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Câu hỏi:

    Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ô xi đối với hô hấp của cây.

 

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 54 sgk Sinh học lớp 11

   Vai trò của ô-xi đối với hô hấp của cây:

   Có ôxi mới có hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khí bảo đảm cho quá trình phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp giải phóng ra CO2 và nước, tích lũy nhiều năng lượng hơn so với phân giải kị khí.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận 1 trang 54 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu