Câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11: Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?
Mục lục nội dung

Giải câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 45 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 10 về Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

>> Xem đáp án Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11

Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Hình 10.2 câu hỏi thảo luận 1 trang 45 sgk sinh học 11

Lời giải câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11: sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2

Quan sát hình 10.2 ta thấy, hai đường đồ thị biểu diễn phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO₂ là hai đường độc lập, với các nồng độ CO₂ như nhau, cường độ quang hợp khác nhau ở các cây khác nhau.

→ Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO₂ không giống nhau ở tất cả các loài cây.

>> Bài tiếpCâu hỏi thảo luận 2 trang 45 SGK Sinh 11

**********

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X