Câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11: Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Câu hỏi

Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Hình 10.2 câu hỏi thảo luận 1 trang 45 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Quan sát hình 10.2 ta thấy, hai đường đồ thị biểu diễn phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO₂ là hai đường độc lập, với các nồng độ CO₂ như nhau, cường độ quang hợp khác nhau ở các cây khác nhau.

→ Sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO₂ không giống nhau ở tất cả các loài cây.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu