Câu hỏi thảo luận 1 trang 41 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 41 SGK sinh 11: Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Câu hỏi

Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Hình 9.1 câu hỏi thảo luận trang 41 sgk sinh học 11         hình 9.2 câu hỏi thảo luận 1 trang 41 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Sản phẩm của pha sáng chuyển qua pha tối là ATP và NADPH.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận 1 trang 41 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu