Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11: Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

Câu hỏi

Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

câu hỏi thảo luận 1 bài 8 trang 36 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 36 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu