Mhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm

Xuất bản: 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 như thế nào?

Câu hỏi

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 sgk lịch sử lớp 12

Các kế hoạch

5 năm

                                       Nhiệm vụ và mục tiêu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 - 1990

Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 - 1995

- Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

- Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000

- Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…

- Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 26

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12 với nội dung trình bày nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM