Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh nào?

Xuất bản: 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK lịch sử 12: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Câu hỏi

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 sgk lịch sử lớp 12

1. Tình hình trong nước: 

- Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1985), cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội.

- Nguyên nhân cơ bản: do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”.

⟹ Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

2. Tình hình thế giới:

- Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học – kỹ thuật.

- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác, nên Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 26

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK lịch sử 12 với nội dung trình bày hoàn cảnh của Việt Nam trong công cuộc thực hiện đường lối đổi mới đất nước như thế nào?

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM