Những thành tựu Miền Bắc đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 185 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

Câu hỏi

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 184 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số1 trang 185 sgk lịch sử lớp 12

- Nông nghiệp:

+ Chính phủ đề ra chủ trương khuyến khích sản xuất. Chăn nuôi là ngành chính.

+ Các hợp tác xã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học-kỹ thuật, năng suất tăng đạt từ 6 đến 7 tấn trên một hécta.

- Công nghiệp: Được khôi phục nhanh chóng, đầu tư xây dựng nhiều công trình nhà máy thủy điện. Các ngành công nghiệp trọng điểm có bước phát triển, giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142%.

- Giao thông vận tải: được khẩn trương khôi phục.

- Văn hóa, giáo dục, y tế: nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân ổn định.

Sai lầm và chú ý:

Chỉ trình bày những thành tựu của miền Bắc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, không trình bày thành tựu trong lĩnh vực quân sự.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 22

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 185 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Những thành tựu Miền Bắc đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 2 trang 185 SGK Lịch sử 12

Cập nhật ngày 20/04/2020 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM