Diễn biến Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Xuất bản ngày 17/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK lịch sử 12: Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Câu hỏi

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 162, 163 để trả lời

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 sgk lịch sử lớp 12

- Cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam vừa đòi Mĩ - Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, vừa chống khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”, chống trò hề “trưng cầu dân ý”, “bầu cử quốc hội” của Ngô Đình Diệm.

- Tháng 8/1954, “phong trào hòa bình” của trí thức và tầng lớp nhân dân ở Sài Gòn - Chợ Lớn diễn ra sôi nổi.

- Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển và lan rộng khắp các thành phố và nông thôn, lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Chú ý:

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chính là quá trình đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng 1954 – 1959.

Xem thêm: Trắc nghiệm sử 12 bài 21

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 165 SGK Lịch sử 12, nội dung chính: Diễn biến Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 2 trang 165 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM