Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK lịch sử 12: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?

Câu hỏi

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử trang 118 để trả lời. 

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 sgk lịch sử lớp 12

- Ngày 25/8 /1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.

- Trong những ngày trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị ra mắt Chính phủ lâm thời.

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ? để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu