Câu hỏi thảo luận 2 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Sinh lớp 11: Mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 52 sgk Sinh lớp 11

* Cấu trúc hiển vi

a) Hình dạng

- Ty thể thường có dạng hạt hoặc sợi.

- Hình dạng dễ dàng biến đổi theo theo tình trạng sinh lí của tế bào: áp suất, pH, bệnh lý,…

b) Kích thước và số lượng

- Ở trạng thái bình thường, ty thể có dạng hình trứng đường kính 0.5-2μm và dài 7-10μm.

- Ty thể có nhiều trong các tế bào tích cực chuyển hóa năng lượng: tế bào gan, tế bào cơ,….

* Cấu trúc siêu vi

- Cấu tạo từ màng kép bản chất là màng lipoprotein bao lấy khối chất nền (matrix) ở phía trong.

+ Màng ngoài không gấp khúc.

+ Màng trong gấp khúc tạo thành các mào (crista) do đó làm tăng bề mặt lên gấp 3 lần so với màng ngoài.

* Cấu trúc phân tử

Ty thể chứa protein (65-70%) và lipit (25-30%). Ngoài ra còn có ADN và ARN.

a) Màng ngoài

- Dày 6nm

- Gồm protein (60%) và lipit (40%)

- Gồm nhiều kênh protein, kênh ion để vận chuyển ion và các chất.

b) Xoang gian màng

- Là khoảng giới hạn bởi màng trong và màng ngoài.

- Là nơi trung chuyển các chất giữa màng trong và màng ngoài.

- Chứa nhiều proton H+

c) Màng trong

- Số lượng mào của màng trong tỉ lệ với cường độ chuyển hóa năng lượng ATP.

- Gồm 80% protein và 20% lipit.

- Trên màng trong có:

+ Protein vận chuyển

+ Các phức hợp của chuỗi chuyền electron

+ Phức hợp ATP-sintetaza có chức mang tổng hợp ATP.

- Cytocrom P450.

d) Chất nền ty thể chứa:

- Enzim hô hấp tham gia chuyển hóa đường và các chất hữu cơ thành ATP.

- Riboxom ty thể: tương tự riboxom của vi khuẩn.

- ADN ty thể - mtADN: +phân tử ADN vòng, dạng trần

+ Trong ty thể có 5-10 mtADN

- Ion và các chất vô cơ, hữu cơ.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X