Trả lời câu hỏi bài 19 SGK Lịch sử 6

Xuất bản: 26/10/2018

Gợi ý trả lời câu hỏi Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế, trang 53-54 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 53 SGK Lịch sử 6

Câu 1 trang 53

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?

Trả lời

Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân và quận Nhật Nam thuộc Châu Giao.

Câu 2 trang 53

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Trả lời

Chúng vẫn thực hiện âm mưu muốn đồng hóa nhân dân ta.

Câu 3 trang 53

Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt?

Trả lời

Nhà Hán giữ độc quyền về sắt để:

- Kìm hãm sản xuất.

- Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân.

Xem thêm: Bài 1 trang 54 Sách giáo khoa Sử lớp 6

Gợi ý trả lời câu hỏi trang 54 SGK Lịch sử 6

Câu 1 trang 54

Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển ?

Trả lời

Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển bao gồm:

- Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao rồi đồ dúng khác được sử dụng phổ biến.

- Việc cày, bừa do trâu, bò kéo đã phổ biến.

- Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

- Biết trồng hai vụ lúa trong một năm: vụ chiêm và vụ mùa, lúa rất tốt.

- Các loại cây trồng và chăn nuôi rất phong phú, có kĩ thuật sáng tạo. Đặc biệt là kĩ thuật trồng cam, biết dùng kĩ thuật “dùng côn trùng diệt côn trùng”.

***

Để cho các em học sinh học tốt Sử 6 và tiếp thu kiến thức được hào hứng hơn, doctailieu.com tiếp tục chia sẻ cho các em hướng dẫn giải bài sgk Lịch sử lớp 6 kèm file PDF. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM