Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi 2 trang 6, Bài 2: Trao đổi chất ở người, sách giáo khoa Khoa học 4

Câu hỏi

Trong quá trình sống, cơ thể lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Trả lời
 
-    Trong quá trình sống, cơ thể lấy thức ăn, nước, oxi (chủ yếu trong không khí) từ môi trường.

-    Thải ra môi trường: Những chất thừa, cặn bã (CO2, phân, nước tiểu,…).

doctailieu.com
Tải về
Back to top