Mục lục bài học
Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Khoa học 4

Trả lời câu hỏi 2 trang 6, Bài 2: Trao đổi chất ở người, sách giáo khoa Khoa học 4

Câu hỏi

Trong quá trình sống, cơ thể lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Trả lời
 
-    Trong quá trình sống, cơ thể lấy thức ăn, nước, oxi (chủ yếu trong không khí) từ môi trường.

-    Thải ra môi trường: Những chất thừa, cặn bã (CO2, phân, nước tiểu,…).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Khoa học 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu