Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 191 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 191, Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo, sách giáo khoa địa lí 12

Đề bài

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.

Phương pháp giải

- Sử dụng kĩ năng đọc bản đồ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để xác định vị trí đối tượng địa lí.

Lời giải chi tiết

4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long gồm: Hồng Ngọc (Ruby), Rạng Đông (Dawn), Bạch Hổ (White Tiger) và Rồng (Dragon), Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng.

4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu