Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Trả lời câu hỏi C1 trong Bài 6 SGK Vật Lý 11

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án câu C1 trang 30 sách giáo khoa vật lý lớp 11 trong bài 6 tụ điện

Câu C1 trang 30: Sau khi tích điện cho tụ điện, nếu nối hai bản bằng một dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

tích điện cho tụ điện

Trả lời

Sau khi tích điện cho tụ điên, nếu nối hai bản bằng một dây dẫn thì các electron sẽ chạy theo dây dẫn từ bản tụ âm sang bản tụ dương. Do đó, điện tích trên hai bản mất dần đi và hai bản trở nên trung hòa về điện (hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc).

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    07:18 AM
20/08/2018    07:18 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu