Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11. Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía

Đề bài

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là:

A. Quang phân li nước.                      B. Chu trình Canvin.

C. Pha sáng.                                     D. Pha tối.

Lời giải

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12 O6 ở cây mía là chu trình Canvin

Đáp án B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 43 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    02:07 AM
18/08/2018    02:07 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu