Câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối thứ gì?

Giải câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

>> Bài trước: Câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối

a. CO2 và ATP.                       b. Năng lượng ánh sáng,

c. Nước và O2                        d. ATP và NADPH.

Lời giải câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối thứ gì?

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối ATP và NADPH.

Đáp án d

>> Bài tiếpCâu 7 trang 43 SGK Sinh học 11

************

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu 6 trang 43 SGK Sinh học 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    00:02 AM
18/08/2018    00:02 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu