Câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11: Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Giải câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học.

>> Xem lại câu 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn giải câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Lời giải câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11: sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM

*      Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit.

*      Khác:

Tiêu chí so sánh Thực vật C3 Thực vật C4 Thực  vật CAM
Chất nhận CO2 đầu tiên Rihulôzơ -1,5-điP PEP PEP
Sản phẩm đầu tiên của pha tối APG (hợp chất 3 cacbon). Hợp chất 4 cacbon Hợp chất 4 cacbon
Tiến trình  Chỉ có 1giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 : Chu trình Cxảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

+ Giai đoạn 2 :  chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch

Gồm 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1: Chu trình C4

+ Giai đoạn 2:  chu trình C3

Cả hai giai đoạn cùng diễn ra trong 1 tế bào

Xem tiếpCâu 6 trang 43 SGK Sinh học 11

************

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11 do Đọc Tài Liệu biên soạn. Đừng quên xem thêm nhiều bài soạn Sinh 11 khác được chúng tôi cập nhật liên tục tại website doctailieu.com. Chúc các em học tốt và luôn đạt được kết quả cao!

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu