Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11.

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Đề bài

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Lời giải

Fe tham gia vào quá trình tổng hợp poclirin nhân diệp lục.

Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    16:38 PM
18/08/2018    16:38 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu