Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 3 trang 95 SGK môn Toán lớp 1 chi tiết giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé.

BÀI 3 trang 95 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng.

Bài 3 trang 95 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 95 SGK toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Tải về
21/05/2018    20:33 PM
21/05/2018    20:33 PM
Back to top