Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11.

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Đề bài

Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch? 

Lời giải

Tim co bóp đẩy máu vào động mạch, đồng thời cũng tạo nên một áp lực tác dụng lên thành mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch. Áp lực máu tác động lên thành mạch gọi là huyết áp.
Trong suốt chiều dài của hệ mạch ( từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch ) có sự biến động về huyết áp: huyết áp giảm dần. Huyết áp giảm dần do ma sát giữa máu với thành mạch và ma sát của các phân tử máu với nhau khi máu chảy trong mạch.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
31/08/2018    14:50 PM
31/08/2018    14:50 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu