Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 80 sách giáo khoa Sinh 11: Đánh dấu x vào ô trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và CO2 ở tim.

Đề bài:

Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

A. cá xương, chim, thú 

B. Lưỡng cư, thú 

C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú 

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Trả lời câu hỏi bài 3 sgk Sinh học lớp 11 trang 80

Cá xương, chim, thú là nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu máu giàu O2 và máu giàu CO2ở tim.

Đáp án đúng là A.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    08:38 AM
22/08/2018    08:38 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu