Bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11.

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 11. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ ?
Mục lục nội dung

Đề bài

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ ?

Lời giải

Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.

Ở nhiệt độ thấp làm giảm hoạt tính enzyme => cường độ quang hợp giảm .

Ở nhiệt độ cao làm biến tính các ennzyme => cường độ quang hợp giảm

Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao  làm ngừng quá trình quang hợp được gọi là nhiệt độ cực tiểu hoặc cực đại đối với quang hợp

Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưỏng, phát triển của loài cây.

Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây. pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ thêm 100 C thì cường độ quang hợp tăng lên 2 - 2.5 lần.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X