Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Đề bài

Sản phẩm của pha sáng là gì?

Lời giải

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    18:48 PM
17/08/2018    18:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu