Nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931

Trả lời câu 2 trang 97 SGK lịch sử 12: Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Câu hỏi

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.

Trả lời câu 2 trang 97 sgk lịch sử lớp 12

Đây là những cuộc cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời, là những cuộc đấu tranh có tổ chức đầu tiên của giai cấp vô sản, có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân. Tuy hình thức khởi phát vũ tranh nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. Những cuộc khởi nghĩa này đã làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng 8 giành được thắng lợi sau này

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - có đáp án

Trên đây là gợi ý trả lời câu 2 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12: Nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Bài tiếp: Câu hỏi 3 trang 97 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM