Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930

Xuất bản: 09/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 89 SGK lịch sử 12: Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử lớp 12 trang 89 để trả lời.

Trả lời câu  2 trang 89 sgk lịch sử lớp 12

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

- Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 13 (có đáp án)

Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi thảo luận 2 trang 89 SGK Lịch sử 12:Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

Bài tiếp: Câu 1 trang 89 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM