Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925

Xuất bản: 08/04/2020 - Cập nhật: 10/06/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 82 SGK lịch sử 12: Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa

Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ nội dung câu 2 trang 82 SGK Lịch sử 12 một cách hữu ích thông qua việc chia sẻ tài liệu Soạn sử 12 bài 12 cho các em tìm ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất cho từng câu hỏi trong bài học.

Trả lời câu 2 trang 82 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk trang 81, 82 để lập bảng sự kiện.

Đáp án tham khảo

Thời gian

Nội dung hoạt động

Ý nghĩa

18/6/1919

Gửi tới hội nghị Véc xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam, đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh công nhận các quyền của dân tộc Việt Nam.

1920

Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam.

25/12/1920

Người tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập ĐCS Pháp.

Thể hiện quan điểm lập trường của Người và trở thành một trong người tham gia sáng lập ĐCS Pháp.

1921

Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của một số dân tộc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Khẳng định tinh thần quốc tế vô sản.

6/1923

Người đến Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân và Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

Gắn kết cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản.

11/1924

Người đến Quảng Châu, tuyên truyền, giáo dục lí luận cách mạng, xây dựng tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Bước vào thời kỳ chuẩn bị hoàn thiện về lí luận, tổ chức cho cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Bổ sung kiến thức
về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925

Một số kiến thức mở rộng xoay quanh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 cho các em học sinh tham khảo và đa dạng hóa dạng câu hỏi cho các em học sinh tiếp cận kiến thức.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc 1919-1925?

Trả lời

– Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

– Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:

+ Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo như Nhân đạo, người cùng khổ, Đường Kách Mệnh,….

+ Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6/1925).

– Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng duy nhất – Đảng Cộng Sản Việt Nam (6/1/1930).

– Đề ra đường lối cơ ban cho cách mạng Việt Nam, Vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

Nguyễn Ái Quốc Việt tác phẩm nào sau đây in tại Quảng Châu (Trung Quốc năm 1927)?

Trả lời

Cuốn Đường Kách mệnh tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc, được Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản năm 1927.

Chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tài liệu nào dưới đây?

A. Báo Người cùng khổ

B. Tạp chí tư tín quốc tế

C. Bản án chế độ thực dân

D. Tác phẩm Đường cách mệnh.

Đáp án: B

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu 2 trang 82 SGK Lịch sử lớp 12 với nội dung trình bày nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925.

Bài tiếp: Câu 3 trang 82 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM