Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 80 SGK Sinh 11: Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Đề bài:

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Lời giải bài 2 trang 80 sgk Sinh học lớp 11

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín là vì: Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (máu từ tim vào động mạch đến mao mạch đến tĩnh mạch và về tim).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    06:28 AM
22/08/2018    06:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu