Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 80 SGK Sinh 11: Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Đề bài:

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Lời giải bài 2 trang 80 sgk Sinh học lớp 11

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín là vì: Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (máu từ tim vào động mạch đến mao mạch đến tĩnh mạch và về tim).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    06:28 AM
22/08/2018    06:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu