Các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Xuất bản: 29/04/2020 - Cập nhật: 04/06/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 65 SGK lịch sử 12: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ nội dung câu 2 trang 65 SGK Lịch sử 12 một cách hữu ích thông qua việc chia sẻ tài liệu Soạn sử 12 bài 9 cho các em tìm ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất cho từng câu hỏi trong bài học.

Trả lời câu  2 trang 65 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 64 để trả lời.

Đáp án tham khảo

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.

- Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

- Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.

Bổ sung kiến thức về xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Một số kiến thức mở rộng xoay quanh xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt cho các em học sinh tham khảo và đa dạng hóa dạng câu hỏi cho các em học sinh tiếp cận kiến thức.

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới dần chuyển sang xu thế nào?

A. Hòa hoãn, cạnh trạnh và tránh mọi xung đột.

B. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.

C. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

D. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu.

Đáp án: C

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh?

A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

C.  Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế

D. Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm

Đáp án: C 

Giải thích:

Sau chiến lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế chính sau đây:

1- Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế

2- Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm

3- Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

4- Sau “Chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á).

=> Đáp án C: Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, âm mưu này của Mĩ không dễ dàng thực hiện cũng có nghĩa trật tự thế giới “đơn cực” chưa được thiết lập.

Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam trước những biến đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh.

Trả lời:

a) Về thời cơ:

Từ sau “chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

- Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

- Các nước đang phát triển có thể tiếp thu những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới và khai thác các nguồn đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.

b) Về thách thức:

- Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu, và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh - Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn nhiều hạn chế…

- Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới…

- Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài…

- Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý…

- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách, đường lối phù hợp, nhờ đó, đất nước ta từng bước phát triển hòa nhập dần vào đời sống khu vực và thế giới.

Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A. hòa bình, hợp tác và phát triển

B. chạy đua vũ trang tăng cường sức mạnh quân sự

C. tăng cường liên kết khu vực để tăng cường sức mạnh kinh tế, quân sự

D. cạnh tranh khốc liệt để tồn tại

Đáp án: A

Sau Chiến tranh lạnh xu thế chủ đao của thế giới là

A. hòa bình và ổn định.

B. đối thoại và hợp tác.

C. đối thoại và thỏa hiệp.

D. hợp tác và phát triển.

Đáp án: A

Giải thích:

Tuy hòa bình và ổn định là xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh nhưng ở nhiều nơi vẫn xảy ra nội chiến và xung đột.

***

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu 2 trang 65 SGK Lịch sử lớp 12, nội dung chính: Các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM