Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Đề bài

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Lời giải

- Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    12:02 PM
18/08/2018    12:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu