Câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11: Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Giải câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 43 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức của bài học về Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

>> Xem lại: Câu 1 trang 43 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Lời giải câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11: Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, theo phản ứng sau:

2H₂0 (Ánh sáng,diệp lục) → 4H+ + 4e- + 0₂

Bài tiếp theoCâu 3 trang 43 SGK Sinh học 11

*************

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 2 trang 43 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    16:43 PM
17/08/2018    16:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu