Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Đề bài

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Lời giải

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, theo phản ứng sau:

2H₂0 (Ánh sáng,diệp lục) → 4H+ + 4e- + 0₂

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    16:43 PM
17/08/2018    16:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu